Logo Prifysgol Cymru, Aberystwyth Logo'r Gwasanaethau Gwybodaeth Ymlaen i'r prif gynnwys
 
Cynhaliwyd gan y Gwasanaeth Gwybodaeth diweddarwyd ar

Ble caf i gyngor a gwybodaeth am sut i rheoli fy ebost?


Dyma rai on hargymhellion er mwyn ich triniwr e-bost berfformio ar ei orau ac i leihaur effaith ar y gweinyddion post i ddefnyddwyr eraill:

  • symudwch unrhyw negeseuon yr hoffech eu cadw och mewnflwch i ffolderi eraill ( Sut mae gwneud hynny? )
  • dilwch unrhyw negeseuon nad oes angen ichi eu cadw
  • lawrlwythwch unrhyw atodiadau och negeseuon au cadw yn rhywle arall. Mae hyn yn arbennig o berthnasol i negeseuon nad ydynt yn seiliedig ar destun, megis lluniau, dogfennau PowerPoint, ayyb, oherwydd gallant ddefnyddio llawer mwy o gwota na negeseuon syn seiliedig ar destun, megis tasgau a negeseuon e-bost safonol. ( Sut mae gwneud hynny? )
  • archifio ebyst hŷn ( Sut ydw in gwneud hynny? )
  • rhowch unrhyw hen negeseuon yr hoffech eu cadw, ond nad oes arnoch eu hangen yn uniongyrchol, mewn ffeil archif ( Sut mae gwneud hynny? )
  • byddwch yn ymwybodol or Polisi ar Ddefnyddio e-bost yn y Brifysgol a sut y gallai hyn effeithio arnoch chi. Cewch hyd iddo ar y dudalen we Polisau Gwybodaeth

 

Montage of Information Services related images